REGULAMIN

 • Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 • Do korzystania z domków uprawnione są osoby zameldowane.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu odjazdu
 • Należność jest płatna za cały okres z góry z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniona będzie wpłata zadatku).
 • Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego pobyt Najemcy ulegnie opóźnieniu lub skróceniu żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
 • W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Domki są przekazywane Gościom w dniu przyjazdu i odbierane przy wyjeździe.
 • Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.
 • W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia naliczona zostanie rekompensata finansowa.
 • W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, prosimy o wzmożoną opiekę nad nimi.
 • Obowiązuje cisza nocna od poniedziałku do piątku od 22.00 do 7.00 rano, a w sobotę, niedzielę i święta od 23.00 do 8.00
 • Za rzeczy pozostawione w domkach nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w samochodzie.
 • Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Ze względu na drewniane wykończenia domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej.
 • Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajduje się gaśnica p.poż. oraz jak się nią posługiwać.
 • Prosimy o segregowanie śmieci, w wyznaczonym miejscu znajdują się kosze na szkło, plastik, puszki oraz inne śmieci.
 • Wynajmujący zastrzega sobie do żądania opuszczenia domku przez Gości nie przestrzegających Regulaminu oraz szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innych osób.
 • Dopłata do pupila (kot,pies)10 zł. doba